top of page

Werkwijze, algemene voorwaarden en tarief

Werkwijze

Een eerste telefonisch contact is altijd vrijblijvend en kosteloos. Indien we besluiten om met elkaar verder te gaan kan er, afhankelijk van de zaak, een persoonlijke intake plaatsvinden. Naast de gebruikelijke kantoortijden ben ik veelal in de avonden en weekenden bereikbaar en beschikbaar voor afspraken. Mijn aanpak is altijd gericht op een praktische en werkbare oplossing voor zowel werkgever als werknemer. Ik hanteer een persoonlijke benadering en ben erg gedreven, betrokken en integer. Omdat ik mij volledig op het arbeidsrecht richt, waar mijn juridisch hart ligt, kan ik mij voldoende specialiseren en mijn kennis van wetgeving en jurisprudentie up-to-date houden. 

 

Algemene voorwaarden

Via deze link vindt u mijn algemene voorwaarden.

 

Tarief

Mijn tarief is €125, exclusief BTW, per uur voor particulieren en €155, exclusief BTW voor zakelijke cliënten. Voor mediationtrajecten geldt een tarief op aanvraag. Vaste prijsafspraken zijn mogelijk. Tevens wordt er door mij altijd vooraf een inschatting gemaakt van de tijd die ik aan de zaak zal besteden. Ik streef naar helderheid en inzichtelijkheid. 

 

Hoe verhoudt dit tarief zich ten opzichte van de markt? Werknemers die niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand vanuit de overheid (een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand) in aanmerking komen en geen particuliere rechtsbijstandsverzekering hebben zullen voor een arbeidsrechtadvocaat al snel rond de €250 per uur betalen exclusief BTW. De overheid vindt dan dat de werknemer draagkrachtig genoeg is om een uurtarief te betalen. De gemiddelde werknemer heeft dit geld simpelweg niet en zal óf zijn eigen verweer moeten voeren óf het er bij laten zitten.


Het Juridisch Loket vertrekt slechts informatie en advies en kan niet als belangenbehartiger optreden. Vanuit mijn werkzaamheden bij het Juridisch Loket heb ik gezien dat er vraag is naar arbeidsrechtjuristen die een lager tarief hanteren dan een advocaat. Doordat ik vanuit huis werk heb ik geen hoge kantoor kosten. Hierdoor kan ik mijn uurtarief relatief laag houden.

 

Ook voor ondernemers geldt uiteraard dat een laag uurtarief grote voordelen biedt ten opzichte van de reguliere advocatentarieven. 

Hulp bij arbeidsovereenkomsten, ontslag, vaststellingsovereenkomsten (VSO), arbeidsvoorwaarden, conflictbemiddeling en mediation, dossieropbouw, CAO, ziekte & reïntegratie en andere arbeidsrechtvraagstukken. 

bottom of page