top of page

Arbeidsjurist voor werkgevers

Elke ondernemer met personeel heeft te maken met het arbeidsrecht. Uiteraard roept dit vragen op met betrekking tot regelgeving en verplichtingen. Te denken valt aan ontslag, vaststellingsovereenkomsten (beëindigingsovereenkomst / VSO), ziekte, re-integratie, arbeidsvoorwaarden, conflictbemiddeling, dossieropbouw, CAO en arbeidsovereenkomsten. Door in een vroeg stadium de zaken goed op orde te hebben en de zaken goed op papier vast te leggen voorkom je eventuele latere problemen. Er zijn voortdurend ontwikkelingen in arbeidswetgeving en jurisprudentie. Graag sta ik u hierin bij.
Noordermeer Arbeidsrecht is er voor ondernemers die:
  • zelf geen jurist in dienst hebben;
  • eenmalig of structureel behoefte hebben aan professioneel advies;
  • geen hoge facturen willen ontvangen.
 

Een eerste telefonisch contact is altijd vrijblijvend en kosteloos. Noordermeer Arbeidsrecht luistert naar uw verhaal en stelt de juiste vragen. Vervolgens kan er een advies gegeven worden, danwel een offerte voor een verder begeleidingstraject. Indien we besluiten om met elkaar verder te gaan kan er, afhankelijk van de zaak, een persoonlijke intake plaatsvinden. In overleg kan dit op een neutrale locatie of bij u op kantoor plaatsvinden. Naast de gebruikelijke kantoortijden is Noordermeer Arbeidsrecht veelal in de avonden en weekenden bereikbaar en beschikbaar voor afspraken. Noordermeer Arbeidsrecht werkt tegen een scherp tarief en heldere voorwaarden. Betrokken en betaalbaar. De expertise opgedaan dankzij jarenlange ervaring, zorgt er voor dat u op de juiste wijze wordt geholpen.

Hulp bij arbeidsovereenkomsten, ontslag, vaststellingsovereenkomsten (VSO), arbeidsvoorwaarden, conflictbemiddeling en mediation, dossieropbouw, CAO, ziekte & reïntegratie en andere arbeidsrechtvraagstukken. 

bottom of page