top of page

Arbeidsmediator

Mediation is een effectieve wijze om conflicten op te lossen wanneer partijen er zelf niet uitkomen.

Miranda Noordermeer is jurist en mediator. Miranda beschikt over een jarenlange ervaring op het gebied van bemiddelen en adviseren binnen het arbeidsrecht. Zij werkt vanuit een passie voor menselijk gedrag met een praktische instelling.

Een mediation traject kan o.a. ingezet worden bij:

- (dreigende) conflicten op de werkvloer tussen werknemers onderling of tussen werkgever en werknemer;

- beëindiging van de arbeidsrelatie om in goed overleg afscheid van elkaar te nemen (dit wordt ook wel exit mediation genoemd);

- indien de werknemer zich ziekgemeld heeft en er ligt een arbeidsgeschil onder. Doorgaans gebeurt dit na een advies van de bedrijfsarts.

Miranda Noordermeer is een professioneel geschoold en gecertificeerd mediator en aangesloten bij het MFN en ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Vrijblijvend kosteloos eerste telefonisch contact

U kunt vrijblijvend telefonisch contact opnemen voor overleg en informatie. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.

 

Intake

Miranda start het mediation altijd met een persoonlijke intake met ieder van de partijen apart. Zo kan er goed geïnventariseerd worden wat er speelt en kan er in alle vertrouwelijkheid openheid van de situatie gegeven worden. De daaropvolgende sessies zullen in beginsel gezamenlijk plaatsvinden.

 

Beëindiging van de arbeidsrelatie

Een voordeel van beëindiging van de arbeidsrelatie via mediation is dat het verwerkingsproces voor partijen minder ingrijpend is dan wanneer het vertrek via een juridische procedure zou worden afgedwongen. Dit komt omdat in een mediationtraject ook aandacht wordt besteed aan de emotionele aspecten. Bovendien is acceptatie eenvoudiger wanneer de vertrekkende partij actief heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de beslissing. Voorts geldt dat een vertrek via mediation ook een beter signaal afgeeft aan de rest van de organisatie. Indien er een juridische procedure wordt gevoerd kan dit een negatief effect hebben op de overige werknemers. Via mediation zijn vaak meer en creatieve mogelijkheden voor de wijze waarop men uit elkaar gaat en wordt er gewerkt aan een oplossing die recht doet aan de belangen van beide partijen. Dit is bij een procedure via de rechtbank beperkt, de rechter beslist in beginsel enkel over het al dan niet beëindigen van de arbeidsrelatie en de hoogte van de vergoeding.  

 

Zieke werknemer

Volgens arbodiensten is in ruim de helft van alle ziekteverzuimgevallen geen sprake van (medische) arbeidsongeschiktheid. Er wordt dan ook wel gesproken van situatieve arbeidsongeschiktheid. De daadwerkelijk daaraan ten grondslag liggende oorzaak zal dan aangepakt dienen te worden. Vaak wordt mediation ingezet na ziektemeldingen waarbij een arbeidsconflict een rol blijkt te spelen. Dit gebeurt veelal op advies van de bedrijfsarts.

 

Tarief en sessies

Het tarief is op aanvraag. De sessies duren 1,5 - 2 uur per keer. Gemiddeld worden er 3 a 4 sessies gevoerd om tot overeenstemming te komen.

Online afspraak?

De Corona situatie heeft geleerd dat ook een online afspraak tot de mogelijkheden behoort. Indien gewenst dan is een (gedeeltelijke) online aanpak mogelijk. Soms kan deze vorm voordelen bieden voor partijen omdat zij vanuit de veilige thuissituatie het mediationtraject kunnen doorlopen. 

Juridisch advies, mediator, ontslag, vaststellingsovereenkomst (VSO), beëindigingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, conflictbemiddeling, dossieropbouw, CAO, ziekte & reïntegratie

en andere arbeidsrechtvraagstukken. 

bottom of page